Chính sách bảo mật

Dưới đây là các chính sách bảo mật thông tin của Học văn cô Trương Phương.

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là Học văn cô Trương Phương (HVCTP).

Địa chỉ website là: https://truongphuong.com.

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Khi khách hàng truy cập vào website và đặt mua các khóa học. Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin dữ liệu cá nhân được điền vào biểu mẫu như:

  • Họ và tên.
  • Địa chỉ.
  • Email.
  • Số điện thoại.

Những thông tin trên được sử dụng cho một hoặc nhiều mục đích sau đây:

  • Lưu lại thông tin học viên.
  • Gửi thông tin và tài liệu liên quan đến sản phẩm cho học viên.
  • Thông báo quyền lợi và các chương trình khuyến mãi cho học viên.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân khách hàng được thu thập chỉ sử dụng trong nội bộ. Chúng tôi không chia sẻ với bất kỳ một đơn vị hay cá nhân thứ ba nào khác.

Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với dữ liệu thu thập các nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ vô thời hạn. Dữ liệu chỉ được xóa nếu có yêu cầu từ khách hàng.

Quyền dữ liệu của bạn

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu các nhân của bạn bất kỳ khi nào bạn muốn.

Thông tin liên hệ

Học văn cô Trương Phương

Địa chỉ: 86 Nguyễn Thuật, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại: 0968.123.546

Email: hocvancotruongphuong@gmail.com

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi HVCTP cam kết tuân thủ theo luật bảo vệ thông tin cá nhân. Không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào khi chưa được sự cho phép của khách hàng.

Nếu quý khách phát hiện HVCTP có dấu hiệu bị xâm phạm dữ liệu cá nhân, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải quyết.