Soạn văn 7 – Đọc mở rộng theo thể loại: Chân, tay, tai, mắt, miệng

Chứa đựng trong những câu chuyện ngụ ngôn là bài học cuộc sống đầy ý nghĩa. Từ cách nhìn người, đến cách sống, và hơn cả là tình yêu thương nhân loại, tinh thần đoàn kết cộng động. Trong câu chuyện Chân, tay, tai, mắt, miệng mà chúng ta tìm hiểu tiếp sau đây, dân gian xưa đã gửi gắm bài học gì? Cùng TruongPhuong.com khám phá bài đọc mở rộng theo thể loại chương trình Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo nhé!

chân tay tai mắt miệng

Câu hỏi 1: Tóm tắt ngắn gọn văn bản Chân, tay, tai, mắt, miệng.

Gợi ý trả lời:

HS có thể tóm tắt theo sơ đồ các sự việc chính:

tóm tắt theo sơ đồ các sự việc chính

Câu hỏi 2: Liệt kê những dấu hiệu giúp em nhận biết văn bản Chân, tay, tai, mắt, miệng là truyện ngụ ngôn (sử dụng bảng sau và làm vào vở).

Gợi ý trả lời:

Các yếu tố cần xem xét Dấu hiệu nhận biết yếu tố của truyện ngụ ngôn trong Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Đề tài Mượn chuyện về các bộ phận của con người để đưa ra bài học cho mọi người.
Sự kiện, tình huống – Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai nói chuyện về lão Miệng và họ cho rằng lão không làm gì cả chỉ có ăn. Vì vậy, họ đồng lòng phản đối bằng cách bảo nhau không làm gì nữa để lão Miệng không có gì ăn.

– Khi lão Miệng không được ăn thì Mắt, Chân, Tay, Tai cũng mệt mỏi, rã rời. Cuối cùng họ cũng nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa ngay lập tức bằng việc đến nhà lão Miệng để giải quyết mọi việc.

Cốt truyện Truyện kể về sự so bì giữa các bộ phận trong cơ thể con người. Mắt, Chân, Tay, Tai thấy mình quanh năm “làm việc mệt nhọc còn lão Miệng thì chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ăn không”. Vì vậy, họ đồng lòng phản đối bằng cách bảo nhau không làm gì nữa để lão Miệng không có gì ăn. Nhưng Miệng không được ăn thì Mắt, Chân, Tay, Tai cũng mệt mỏi, rã rời. Cuối cùng họ cũng nhận ra công việc quan trọng của Miệng là nhai thức ăn để nuôi sống cơ thể. Thế là họ đến nhà Miệng, vực Miệng dậy, kiếm thức ăn để giúp Miệng dần tình lại. Từ đó, các bộ phận cơ thể người sống hòa thuận với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả.
Nhân vật Chân, Tay, Tai, Mắt và Miệng.
Không gian, thời gian Không gian: trên cơ thể con người.

Câu hỏi 3: Sai lầm trong cách đối xử của các nhân vật Chân, tay, tai, mắt đối với lão miệng giúp em rút ra bài học gì?

Gợi ý trả lời:

Sai lầm trong cách đối xử của các nhân vật Chân, Tay, Tai, Mắt đối với lão Miệng giúp em rút ra bài học rằng trong một tập thể, mỗi thành viên không thể sống tách biệt mà phải nương tựa vào nhau, gắn bó với nhau để cùng tồn tại; do đó, phải biết hợp tác với nhau và tôn trọng công sức của nhau.

5/5 (1 bình chọn)