Soạn văn 6 – Thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất

Trong học tập, công việc, cuộc sống, trước một vấn đề phức tạp, nếu quan điểm riêng của bản thân không thể giải quyết vấn đề một cách trọn vẹn thì em cần phải làm gì? Chúng ta cần trao đổi, thảo luận với người khác để thống nhất, tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Thảo luận nhóm giúp chúng ta bày tỏ ý kiến cá nhân đồng thời biết lắng nghe và chia sẻ góc nhìn với những người xung quanh. TruongPhuong.com giúp các em tìm hiểu bài học này nhé!

mã giảm giá lazada

Thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất

1. Tri thức Ngữ văn

Để thảo luận nhóm về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất cần thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Chuẩn bị

– Chuẩn bị thành lập nhóm và phân công công việc (Bầu trưởng nhóm, thư ký, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, nhóm trưởng nêu vấn đề cần thảo luận).

– Chuẩn bị nội dung buổi thảo luận (Mỗi thành viên nghiên cứu, chuẩn bị trước phần ý kiến của mình và giải thích lí do).

– Chuẩn bị thống nhất mục tiêu và thời gian thảo luận.

Bước 2: Thảo luận

– Mỗi thành viên trong nhóm lần lượt trình bày ý kiến của mình (Sử dụng mẫu câu thích hợp).

– Các thành viên phản hồi ý kiến của thành viên khác (Sử dụng mẫu câu thích hợp để trình bày).

– Thống nhất giải pháp.

2. Thực hành thảo luận

Yêu cầu đối với các thành viên:

+ Đối với nhóm trưởng:

– Phân công nhiệm vụ thành viên cụ thể.

– Thống nhất thời gian thảo luận.

– Tạo không khí nghiêm túc thoải mái cho các thành viên, tạo điều kiện cho tất cả các thành viên đều được đưa ra ý kiến và phản hồi.

+ Đối với thành viên:

– Chuẩn bị kỹ nội dung ý kiến mình sẽ trình bày.

– Tự tin, mạnh dạn, dám chia sẻ bày tỏ.

– Sẵn sàng lắng nghe ý kiến người khác.

Thực hành nói dựa trên các tiêu chí:

phiếu đánh giá theo tiêu chí

5/5 (1 bình chọn)