Soạn Nói và nghe: Tóm tắt ý chính do người khác trình bày

Trong bài Tiếng nói của vạn vật các em được thực hành nói và nghe tóm tắt ý chính do người khác trình bày. Thực hành kĩ năng nói nghe trong chủ đề này, Quà tặng từ thiên nhiên, chương trình Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo tiếp tục rèn luyện cho chúng ta cách tóm tắt các ý chính được trình bày bởi người khác, là bạn bè của mình, là giáo viên. HVCTP cùng bạn tìm hiểu những nội dung cơ bản của bài học này nhé!

tóm tắt ý chính do người khác trình bày

1. Chuẩn bị bài nói và các bước tiến hành

Tình huống: Em hãy vận dụng kĩ năng tóm tắt ý chính do người khác trình bày (về đoạn văn) để tóm tắt được ý chính bài văn biểu cảm do bạn mình trình bày.

Trong vai trò người nói:

Trình bày bài văn biểu cảm về con người, sự việc.

Trong vai trò người nghe:

Bước 1: Lắng nghe và ghi tóm tắt.

– Lắng nghe nội dung trình bày: cần nghe hết câu, hết ý để hiểu rõ điều người trình bày muốn nói.

– Ghi chép tóm tắt nội dung trình bày:

+ Căn cứ trên thực tế ý kiến của người phát biểu để ghi tóm tắt.

+ Tóm lược các ý chính dưới dạng từ, cụm từ.

– Dùng các kí hiệu như các số thứ tự, gạch đầu dòng,… để thể hiện tính hệ thống của các ý kiến.

Bước 2: Đọc lại và chỉnh sửa.

– Đọc lại phần ghi tóm tắt và chỉnh sửa các sai sót (nếu có).

– Xác định với người nói về nội dung em vừa tóm tắt. Trao đổi lại những ý kiến em chưa hiểu rõ hoặc có quan điểm khác.

2. Thực hành nói và nghe

– HS trình bày phần tóm tắt trước lớp.

– Yêu cầu tóm tắt:

+ Ngắn gọn, khoa học, rõ ràng.

+ Nội dung bám sát ý kiến trình bày của nhóm 1.

+ Tóm lược được các ý chính dưới dạng từ, cụm từ, kí hiệu, hình vẽ…

+ Nói to, rõ ràng, mạch lạc.

+ Giọng điệu, nhịp điệu, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt… phù hợp.

– Hoàn thành bảng: Tiêu chí đánh giá bài tóm tắt nội dung trình bày của người khác.

MỞ BÀI Giới thiệu cảm xúc của người viết về đối tượng (sự việc):………..

Cảm xúc đó được biểu hiện như thế nào/ gắn với sự việc, sự kiện gì:………..

THÂN BÀI – Cảm xúc về đối tượng, sự việc:……………….
KẾT BÀI – Khẳng định lại cảm xúc:……………….

– Rút ra điều đáng nhớ đối với bản thân:……………….

3. Nhận xét, đánh giá

HS nhận xét dựa trên bảng kiểm nội dung nói và nghe

Nội dung kiểm tra Đạt Chưa đạt
Bài tóm tắt thể hiện đầy đủ chính xác phần trình bày của bạn.
Ghi được ngắn gọn các thông tin chính mà người khác trình bày bằng các từ khóa, sơ đồ.
Các ý được tóm tắt rõ ràng mạch lạc.
5/5 (1 bình chọn)