Soạn Nói và nghe: Tóm tắt ý chính do người khác trình bày

Khi tham dự các buổi thảo luận, các cuộc họp… việc tóm tắt được các ý chính về nội dung trình bày của người khác giúp em nắm bắt được nội dung cốt lõi của bài nói, chủ động ghi chép những ý chính cũng như trao đổi, đặt câu hỏi hoặc phản biện ý kiến của người nói. Thực hành kĩ năng nói nghe trong chủ đề Tiếng nói của vạn vật chương trình Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo rèn luyện cho chúng ta cách tóm tắt các ý chính do người khác trình bày. HocVanCoTruongPhuong cùng bạn tìm hiểu những nội dung cơ bản của bài học này nhé!

tóm tắt ý chính do người khác trình bày

1. Các bước ghi chép lại ý chính do người khác trình bày

Bước 1: Nghe ý chính và ghi tóm tắt

Cách thức tóm tắt:

– Ghi ngắn gọn bằng ngôn từ của mình, sử dụng từ khóa, cụm từ.

– Sử dụng kí hiệu, gạch đầu dòng để làm nổi bật ý.

– Viết dưới dạng sơ đồ.

Chú ý:

– Phần mở đầu, kết thúc.

– Những phần được lặp lại trong thân bài.

– Tốc độ nói.

– Từ khóa của bài nói.

– Các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: sơ đồ, kí hiệu…

Bước 2: Đọc lại và chỉnh sửa

– Đọc lại phần ghi tóm tắt và chỉnh sửa (nếu cần).

– Xác định với người nói về nội dung vừa tóm tắt. Trao đổi với người nói về ý kiến em chưa rõ hoặc em có quan điểm khác.

– Trao đổi phần ghi tóm tắt với những người nghe khác để chỉnh sửa cho chính xác.

2. Bài mẫu Tóm tắt ý chính do người khác trình bày

Tóm tắt ý chính do học sinh trình bày về kế hoạch tham quan dã ngoại tìm hiểu về thế giới tự nhiên quanh ta.

– Về thời gian và địa điểm tham quan, phương tiện tham quan.

+ Thời gian, địa điểm: Thứ 7 hoặc chủ nhật, khu du lịch sinh thái.

+ Phương tiện: Xe khách đưa HS đến địa điểm tham quan.

– Những nội dung cần thực hiện trong quá trình tham quan:

+ Theo dõi, ghi chép những gì quan sát được.

+ Chia sẻ cảm nhận về thế giới tự nhiên.

– Kết thúc chuyến tham quan:

+ Bài thu hoạch.

+ Bài học thực tế: Việc quan sát, lắng nghe, cảm nhận thế giới tự nhiên có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống của chúng ta?

5/5 (1 bình chọn)